Thông báo CSDL mới (SAGE Research Methods).

Kính gửi các thầy, cô và các bạn sinh viên, học viên.

          Thư viện xin trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy, cô, các bạn học viên và sinh viên sử dụng CSDL điện tử Phương pháp nghiên cứu khoa học SAGE Research Methods của SAGE Publishing đã được cấp phép truy cập cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên tại Trường Đại học Hà Nội. 

SAGE Research Methods là công cụ trực tuyến bao gồm: 

  •          Hơn 1.000 đầu sách điện tử, tạp chí chất lượng về phương pháp nghiên cứu, thống kê, phân tích đánh giá trong nghiên cứu.
  •          Danh mục tài liệu tham khảo về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng
  •          Method Map - Hỗ trợ thông tin về các khái niệm, thuật ngữ về phương pháp nghiên cứu và các nội dung liên quan
  •          Project Planner - Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng hoàn thành các bước của quá trình nghiên cứu khoa học
  •          Which Stats Test - Công cụ hỗ trợ người dùng đánh giá, phân tích để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Địa chỉ truy cập:               http://methods.sagepub.com

Trong quá trình sử dụng nếu cần hỗ trợ xin mời các thầy, cô, các bạn sinh viên và hoc viên liên hệ:       

             Quầy Thông tin - Tầng 1, Thư viện                 Điện thoại: 024 3 854 8121 - máy lẻ 102   Hotline: 0936 14 68 38 

Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô và các bạn!

Bình luận