THÔNG BÁO Lịch phục vụ Thư viện ngày 14/11/2018
Lịch phục vụ Thư viện ngày 14/11/2018 Thứ 4 (ngày14/11/2018):Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc từ 11h00 để triển khai công tác chuyên môn Thứ 5 (ngày 15/11/2018): Thư viện mở cửa phục vụ bình thường. Lưu ý: Bạn đọc đã mượn sách có hạn trả vào ngày thứ 4 (14/11/2018) sẽ được gia hạn vào ngày Thứ 5 (15/11/2018). Xin trân trọng cảm ơn
Bình luận