Thư mời tham gia buổi Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử Turnitin và iThenticate trong kiểm soát đạo văn”

Kính gửi các thầy, cô.

Hướng tới nâng cao chất lượng tài sản trí tuệ cũng như tăng cường các giải pháp hỗ trợ trong đào tạo và nghiên cứu, Nhà trường đã đầu tư CSDL điện tử Turnitin và iThenticate của Nhà xuất bản Turnitin cho Thư viện nhằm hỗ trợ kiểm soát đạo văn trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Thư viện tổ chức buổi "Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử Turnitin và iThenticate trong kiểm soát đạo văn”, cụ thể:

- Thời gian: 9h00 - 11h30, thứ 7, ngày 05/01/2019

- Địa điểm: Phòng Tập huấn - Tầng 3, Thư viện

Sau buổi hướng dẫn, Thư viện sẽ cấp tài khoản truy cập CSDL để toàn thể các thầy, cô sử dụng trong việc kiểm soát đạo văn của học viên, sinh viên hoặc tự kiểm soát đối với các công trình nghiên cứu, đề tài, bài viết, báo cáo khoa học,…

Xin trân trọng kính mời các thầy, cô tham dự buổi hướng dẫn, nhận tài khoản truy cập CSDL phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Để giúp Thư viện chủ động trong công tác tổ chức, mời các thầy, cô đăng ký theo link google form sau:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUk4XZYfM1qgZE01…/viewform

Hoặc gửi tác nghiệp (cô Nguyễn Thanh Hảo) , liên hệ đăng ký tham dự và cấp tài khoản tại:

Quầy Thông tin - Tầng 1, Thư viện Điện thoại: 024 3 854 8121 
Hotline : 0936 146 838

Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô.

Bình luận