Dòng Nội dung
1
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
2
Tài liệu hướng dẫn Sử dụng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm (IBTMS 2006, Version 1.2 - Viet Royal group) / Trung tâm Công nghệ thông tin.
Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2006.
33 tr.; 30 cm.
Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Trung tâm công nghệ thông tin.

Đầu mục:1
3