Ký hiệu xếp giá 428.0076 JAK
Tác giả CN Jakeman, Vanessa.
Nhan đề Cambridge practice tests for IELTS 1 : / Vanessa Jakeman, Clare McDowell.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
Mô tả vật lý iii, 154 tr. : ill. ; 25 cm.
Đề mục chủ đề International English Language Testing System.
Đề mục chủ đề English language.-Textbooks for foreign speakers.
Đề mục chủ đề English language.-Examinations.-Study guides.
Đề mục chủ đề Sách bài tập.-Tiếng Anh-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách bài tập.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát English language.
Thuật ngữ không kiểm soát Study guides.
Thuật ngữ không kiểm soát Examinations.
Tác giả(bs) CN McDowell, Clare.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(19): 000090343-5, 000090347-50, 000090441-7, 000091571, 000101456, 000105189-90, 000105417
000 00000nam a2200000 a 4500
00152185
0021
004E75DE9DC-A597-4CF6-B81B-4B588D75228A
005201809041125
008040512s1996 enk eng
0091 0
020|a0521497671
035##|a36783539
039|a20180904112543|btult|c20180829140859|dtult|y20180528135609|zhuongnt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a428.0076|bJAK
090|a428.0076|bJAK
1001 |aJakeman, Vanessa.
24510|aCambridge practice tests for IELTS 1 : / |cVanessa Jakeman, Clare McDowell.
260|aCambridge :|bCambridge University Press,|c1996.
300|aiii, 154 tr. :|bill. ;|c25 cm.
65000|aInternational English Language Testing System.
65010|aEnglish language.|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language.|xExaminations.|xStudy guides.
65017|aSách bài tập.|xTiếng Anh|2TVĐHHN.
6530 |aSách bài tập.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aEnglish language.
6530 |aStudy guides.
6530 |aExaminations.
7001 |aMcDowell, Clare.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(19): 000090343-5, 000090347-50, 000090441-7, 000091571, 000101456, 000105189-90, 000105417
890|a19|b38
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090447 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 18
2 000105417 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 1
3 000090344 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 2
4 000090343 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 3
5 000091571 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 4 Hạn trả:08-03-2019
6 000101456 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 5
7 000090345 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 6
8 000105190 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 7
9 000105189 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 8
10 000090443 TK_Tiếng Anh 428.0076 JAK Sách 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment