Ký hiệu xếp giá 458.2421 DIA
Tác giả CN Diaco, Mimma Flavia.
Nhan đề Spazio Italia 1 : manuale + eserciziario. livello A1 / Mimma Diaco, Maria Gloria Tommasini.
Thông tin xuất bản Torino : Loscher, 2011.
Mô tả vật lý 155, 80 p. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.+ DVD-ROM
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Dành cho người nước ngoài
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Khoa Thực hành tiếng
Môn học Tiếng Italia
Tác giả(bs) CN Tommasini, Maria Gloria.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107564-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153666
0024
004CDB7D68F-6530-4072-A22B-4F87BDB6BC71
005201903211101
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9788820133481
039|a20190321110117|bsinhvien|c20181112162434|dtult|y20181106090035|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.2421|bDIA
1001|aDiaco, Mimma Flavia.
24510|aSpazio Italia 1 :|bmanuale + eserciziario.|nlivello A1 /|cMimma Diaco, Maria Gloria Tommasini.
260 |aTorino : |bLoscher, |c2011.
300 |a155, 80 p. : |bil. (w tym kolor.) ; |c29 cm.+|eDVD-ROM
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aLingua italiana
6530 |aStudio e insegnamento.
6530 |aGiảng dạy.
690|aThực hành tiếng
692|aTiếng Italia
7001 |aTommasini, Maria Gloria.
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107564-5
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107564 TK_Tiếng Italia 458.2421 DIA Giáo trình 1
2 000107565 TK_Tiếng Italia 458.2421 DIA Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment