• Giáo trình
  • 458.2421 TOM
    Spazio Italia : Corso di italiano per stranieri :
Ký hiệu xếp giá 458.2421 TOM
Tác giả CN Tommasini, Maria Gloria.
Nhan đề Spazio Italia : Corso di italiano per stranieri : manuale + eserciziario. 2, Livello A2 /Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Italian language
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Dành cho người nước ngoài.
Thuật ngữ không kiểm soát Lezioni di italiano.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Khoa Thực hành tiếng
Môn học Tiếng Italia
Tác giả(bs) CN Diaco, Mimma Flavia.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107566-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153667
0024
0042E8F5323-6DC3-4A91-B1C3-59AE3A23919A
005201811091104
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9788820136314
039|a20181109110404|btult|y20181106090934|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.2421|bTOM
1001|aTommasini, Maria Gloria.
24510|aSpazio Italia : Corso di italiano per stranieri :|bmanuale + eserciziario.|n 2,|pLivello A2 /|cMaria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aItalian language
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aDành cho người nước ngoài.
6530 |aLezioni di italiano.
6530 |aGiảng dạy.
690|aThực hành tiếng
692|aTiếng Italia
7001 |aDiaco, Mimma Flavia.
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107566-7
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107566 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107567 TK_Tiếng Italia 458.2421 TOM Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment