• Giáo trình
  • 458.24 COL
    Arrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano :
Ký hiệu xếp giá 458.24 COL
Tác giả CN Colombo, Federica.
Nhan đề Arrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano : Libro dello studente / Federica Colombo, Pierpaolo De Luca, Cinzia Faraci.
Thông tin xuất bản Roma : Edizioni Edilingua, 2011.
Mô tả vật lý 223 p. : ill. ; 30 cm.+ CD audio
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Grammatica.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Relatori stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách cho người nước ngoài.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Môn học Thực hành tiếng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(2): 000107554-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153669
0024
0041F3C5F28-FE19-40D4-A53E-800A62436E47
005201811091057
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9789606930805
039|a20181109105735|btult|c20181109105506|dtult|y20181106093155|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.24|bCOL
1001|aColombo, Federica.
24510|aArrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano : |bLibro dello studente / |cFederica Colombo, Pierpaolo De Luca, Cinzia Faraci.
260 |aRoma : |bEdizioni Edilingua, |c2011.
300 |a223 p. : |bill. ; |c30 cm.+|eCD audio
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aGrammatica.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aRelatori stranieri.
6530 |aStudio e insegnamento.
6530|aNgữ pháp.
6530|aSách cho người nước ngoài.
6530|aGiảng dạy.
690|aThực hành tiếng
692|aTiếng Italia
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(2): 000107554-5
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107554 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000107555 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 2
Comment