• Giáo trình
  • 458.24 COL
    Arrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano :
Ký hiệu xếp giá 458.24 COL
Tác giả CN Colombo, Federica.
Nhan đề Arrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano : Libro dello studente / Federica Colombo, Pierpaolo De Luca, Cinzia Faraci.
Thông tin xuất bản Roma : Edizioni Edilingua, 2011.
Mô tả vật lý 223 p. : ill. ; 30 cm.+ CD audio
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Grammatica.
Thuật ngữ không kiểm soát Libri di testo per stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Spagnolo parlato.
Thuật ngữ không kiểm soát Relatori stranieri.
Thuật ngữ không kiểm soát Studio e insegnamento.
Thuật ngữ không kiểm soát Thực hành tiếng.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách cho người nước ngoài.
Khoa Tiếng Italia.
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao.
Môn học Thực hành tiếng.
Tác giả(bs) CN Luca, Pierpaolo De.
Tác giả(bs) CN Faraci, Cinzia
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(4): 000106660-1, 000107554-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153669
0024
0041F3C5F28-FE19-40D4-A53E-800A62436E47
005201907031524
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9789606930805
039|a20190703152449|btult|c20190531112532|dmaipt|y20181106093155|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.24|bCOL
1001|aColombo, Federica.
24510|aArrivederci! 1 : Corso multimediale di italiano : |bLibro dello studente / |cFederica Colombo, Pierpaolo De Luca, Cinzia Faraci.
260 |aRoma : |bEdizioni Edilingua, |c2011.
300 |a223 p. : |bill. ; |c30 cm.+|eCD audio
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aGrammatica.
6530 |aLibri di testo per stranieri.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aSpagnolo parlato.
6530 |aRelatori stranieri.
6530 |aStudio e insegnamento.
6530|aThực hành tiếng.
6530|aNgữ pháp.
6530|aGiáo trình.
6530|aSách cho người nước ngoài.
690|aTiếng Italia.
691|aNgôn ngữ Italia - Chất lượng cao.
692|aThực hành tiếng.
7001 |aLuca, Pierpaolo De.
7001 |aFaraci, Cinzia
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(4): 000106660-1, 000107554-5
890|a4|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106660 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106661 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 2
3 000107554 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000107555 TK_Tiếng Italia 458.24 COL Giáo trình 2
Comment