Ký hiệu xếp giá 458.24 DEG
Tác giả CN De Giuli, Alessandro.
Nhan đề Nuovo magari : Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato. B2 / Alessandro De Giuli, Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo.
Thông tin xuất bản Firenze : Alma Edizioni, 2013.
Mô tả vật lý 168 s : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.+ 1 płyta (CD audio).
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Lingua italiana.
Thuật ngữ không kiểm soát Compiti ed esercizi.
Thuật ngữ không kiểm soát Libri di testo per le lingue straniere.
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách cho người nước ngoài.
Khoa Thực hành tiếng
Môn học Tiếng Italia
Tác giả(bs) CN Guastalla, Carlo.
Tác giả(bs) CN Naddeo, Ciro Massimo.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Italia(1): 000107556
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153671
0024
004392788DB-FBE2-4B96-B5B6-A1270D94E7A6
005201903211100
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9788861822832
039|a20190321110039|bsinhvien|c20181112162617|dtult|y20181106094208|zanhpt
0410 |aita
044 |ait
08204|a458.24|bDEG
1001|aDe Giuli, Alessandro.
24510|aNuovo magari : |bCorso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato. |nB2 / |cAlessandro De Giuli, Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo.
260 |aFirenze : |bAlma Edizioni, |c2013.
300 |a168 s : |bil. (w tym kolor.) ;|c28 cm.+|e1 płyta (CD audio).
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aLingua italiana.
6530 |aCompiti ed esercizi.
6530 |aLibri di testo per le lingue straniere.
6530 |aBài tập.
6530|aSách cho người nước ngoài.
690|aThực hành tiếng
692|aTiếng Italia
7001 |aGuastalla, Carlo.
7001 |aNaddeo, Ciro Massimo.
852|a100|bTK_Tiếng Italia|j(1): 000107556
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107556 TK_Tiếng Italia 458.24 DEG Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment