Tác giảLösche, Ralf-Peter.
Nhan đềNetzwerk A1 : Deutsch als Fremdsprache : Interaktive Tafelbilder.
Thông tin xuất bảnMünchen : Klett-Langenscheidt, 2012.
Mô tả vật lý1 CD-ROM : mit Ton ; 12 cm
Thuật ngữ chủ đềTiếng Đức
Địa chỉThư Viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153771
0028
004C8A5B0B1-544B-4A3B-A5B9-B4E9C62C0DF4
005201811121059
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20181112105916|ztult
1001 |aLösche, Ralf-Peter.
24510|aNetzwerk A1 : Deutsch als Fremdsprache : Interaktive Tafelbilder.
260 |aMünchen : |bKlett-Langenscheidt, |c2012.
300 |a1 CD-ROM : mit Ton ; 12 cm
65000|aTiếng Đức
852 |aThư Viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment