Ký hiệu xếp giá 491.7071 MAT
Tác giả TT Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
Nhan đề Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ, Братислава, 1999 г. : Докл. и сообщ. рос. ученых / Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
Thông tin xuất bản М. : Б. и. , 1999.
Mô tả vật lý 530 c. ; 30 см.
Đề mục chủ đề Русский язык-Методика преподавания нерусским-Съезды, совещания
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga.
Thuật ngữ không kiểm soát Русский язык.
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học.
Thuật ngữ không kiểm soát Методика преподавания нерусским.
Thuật ngữ không kiểm soát Русская филология.
Thuật ngữ không kiểm soát Съезды.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nga(1): 000044636
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154119
0021
004721D41C8-50D1-4A63-83F1-2FE167AB24C2
005201901031442
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |a5930490023
039|y20190103144220|ztult
041 |arus
044 |aru
082 |a491.7071|bMAT
110 |aМеждународная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
245|aМатериалы IX Конгресса МАПРЯЛ, Братислава, 1999 г. :|bДокл. и сообщ. рос. ученых /|cМеждународная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
260 |aМ. :|bБ. и. ,|c1999.
300 |a530 c. ;|c30 см.
65010|aРусский язык|xМетодика преподавания нерусским|vСъезды, совещания
6530 |aTiếng Nga.
6530 |aРусский язык.
6530 |aHội thảo khoa học.
6530 |aМетодика преподавания нерусским.
6530 |aРусская филология.
6530 |aСъезды.
6530 |aGiảng dạy.
852|a100|bTK_Tiếng Nga|j(1): 000044636
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044636 TK_Tiếng Nga 491.7071 MAT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment