• Giáo trình
  • 909 NGC
    Пособие по мировой культуре и цивилизации /
Ký hiệu xếp giá 909 NGC
Tác giả CN Nguyễn, Văn Chiến.
Nhan đề Пособие по мировой культуре и цивилизации / Nguyễn Văn Chiến.
Thông tin xuất bản Ханой : Ханойский университет, 2004.
Mô tả vật lý 201 tr.; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn minh.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Thuật ngữ không kiểm soát Văn minh thế giới.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000078297
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154163
0024
0046C112C2F-665E-4DB5-B2AE-8598A187530C
005201901041628
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20190104162807|ztult
0410 |arus
044 |aru
08204|a909|bNGC
1000|aNguyễn, Văn Chiến.
24510|aПособие по мировой культуре и цивилизации /|cNguyễn Văn Chiến.
260 |aХаной :|bХанойский университет,|c2004.
300 |a201 tr.;|c30 cm.
6530 |aVăn hóa.
6530 |aVăn minh.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aVăn minh thế giới.
6530 |aGiảng dạy.
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000078297
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000078297 NCKH_Nội sinh 909 NGC Giáo trình 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment