Ký hiệu xếp giá 658.827 BRI
Tác giả CN Britton, Matt.
Nhan đề Youthnation : building remarkable brands in a youth-driven culture / Matt Britton.
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2015.
Mô tả vật lý 292tr. ; 24cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Thuật ngữ không kiểm soát Marketing.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị.
Thuật ngữ không kiểm soát Quảng cáo.
Thuật ngữ không kiểm soát Advertising.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000107859-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154384
0021
004D0A79716-BE3C-4E37-8E60-9AFC05D81064
005201901211525
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9781118981146
039|a20190121152521|btult|y20190118160739|zmaipt
0410 |aeng
044 |anju
08204|a658.827|bBRI
1001|aBritton, Matt.
24510|aYouthnation : |bbuilding remarkable brands in a youth-driven culture /|cMatt Britton.
260 |aHoboken, New Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2015.
300 |a292tr. ; |c24cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
6530 |aMarketing.
6530 |aTiếp thị.
6530 |aQuảng cáo.
6530 |aAdvertising.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000107859-60
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000107860 TK_Tiếng Anh 658.827 BRI Sách 1
2 000107859 TK_Tiếng Anh 658.827 BRI Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment