Ký hiệu xếp giá 915.9731 HAN
Tác giả TT Hanoi international women's club.
Nhan đề Hanoi guide / Hanoi international women's club.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hanoi international women's club, 2012.
Mô tả vật lý 176 p. : ill ; 15 cm.
Đề mục chủ đề Du lịch Việt Nam-Hà Nội.
Thuật ngữ không kiểm soát Du lịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Travel guide.
Thuật ngữ không kiểm soát Hanoi.
Thuật ngữ không kiểm soát Vietnam tourism.
Thuật ngữ không kiểm soát Travel.
Thuật ngữ không kiểm soát Cẩm nang du lịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Sách hướng dẫn.
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội.
Thuật ngữ không kiểm soát Du lịch Việt Nam.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000108138
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154385
0021
004DE651A67-42E0-40F8-B02C-2B2DFE5ABF3C
005201901181634
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190118163404|btult|y20190118160823|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a915.9731|bHAN
1102 |aHanoi international women's club.
24500|aHanoi guide /|cHanoi international women's club.
260 |aHà Nội :|bHanoi international women's club,|c2012.
300 |a176 p. :|bill ;|c15 cm.
65010|aDu lịch Việt Nam|xHà Nội.
6530 |aDu lịch.
6530 |aTravel guide.
6530 |aHanoi.
6530 |aVietnam tourism.
6530 |aTravel.
6530|aCẩm nang du lịch.
6530|aSách hướng dẫn.
6530|aHà Nội.
6530|aDu lịch Việt Nam.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000108138
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108138 TK_Tiếng Anh 915.9731 HAN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment