• Luận văn
  • 428.0071 NGA
    An evaluation of Legal English textbook (ESP) for 1st year students of International Trade Law Department at Hanoi Law university (HLU) /
Ký hiệu xếp giá 428.0071 NGA
Tác giả CN Nguyễn, Hải Anh.
Nhan đề An evaluation of Legal English textbook (ESP) for 1st year students of International Trade Law Department at Hanoi Law university (HLU) /Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Nhật Tuấn hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 105 tr. + 5 tr. phụ lục ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá tài liệu.
Thuật ngữ không kiểm soát Evaluation of textbook.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Nhất Tuấn.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000108941
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000108940
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154576
0027
0049970E4DE-59C3-4D75-BE44-814F92FEC025
005201903021132
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190302113232|btult|y20190228103849|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bNGA
1000|aNguyễn, Hải Anh.
24513|aAn evaluation of Legal English textbook (ESP) for 1st year students of International Trade Law Department at Hanoi Law university (HLU) /|cNguyễn Hải Anh, Nguyễn Nhật Tuấn hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a105 tr. + 5 tr. phụ lục ; |c30 cm.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aĐánh giá tài liệu.
6530 |aEvaluation of textbook.
6530 |aGiảng dạy.
655|aLuận văn|xTiếng Anh
7000|aNguyễn, Nhất Tuấn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000108941
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000108940
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108941 NCKH_Luận văn 428.0071 NGA Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000108940 NCKH_Nội sinh 428.0071 NGA Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
Comment