Tác giả TT Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á.
Nhan đề Nghiên cứu Đông Bắc Á / Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, 2019.
Kỳ phát hành 1 tháng 1 kỳ (1 số/tháng).
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(8): 000109198-9, 000109425-6, 000109692, 000109694, 000110040, 000110042
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  1 tháng 1 kỳ (số).
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1 (215) 2019.;Số 1, 01/2019;Số 2, 02/2019;Số 3, 03/2019;Số 4, 04/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154642
0029
0045EF50201-11F6-4133-8248-C7A60AC7CCA5
005201903071056
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a2354077X
039|y20190307105657|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á.
24500|aNghiên cứu Đông Bắc Á /|cViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á.
260 |aHà Nội :|bViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu Đông Bắc Á,|c2019.
310 |a1 tháng 1 kỳ (1 số/tháng).
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(8): 000109198-9, 000109425-6, 000109692, 000109694, 000110040, 000110042
890|a8|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109199 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000109198 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000109425 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000109426 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4
5 000109694 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 5
6 000109692 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 6
7 000110040 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 7
8 000110042 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 8


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2019 đến: 01/01/2020

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 4, 04/201901/04/2019Đã về000110040,000110042
Số 3, 03/201901/03/2019Đã về000109692,000109694
Số 2, 02/201901/02/2019Đã về000109425,000109426
Số 1, 01/201901/01/2019Đã về000109198,000109199

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment