Tác giả TT Tesol International association.
Nhan đề Tesol quarterly / Tesol International association.
Thông tin xuất bản New York : Tesol International association, 2018.
Kỳ phát hành 1 qúy 1 số.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000108968-70, 000109405
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2018 đến ...
  1 quý 1 số.
  Đã nhận
  2018 :

  Vol 52, N. 2 June 2018.;Vol. 52, N⸰ 1/2018;Vol. 52, N⸰ 2/2018;Vol. 52, N⸰ 3/2018;Vol. 52, N⸰ 4/2018
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154657
0029
004F5D01012-A4C3-4365-8E02-5BB160ED7736
005201905151606
008081223s2018 vm| vie
0091 0
022 |a00398322
039|a20190515160609|bhaont|c20190515155657|dhaont|y20190311150907|zhuongnt
041 |aeng
044 |anyu
110 |aTesol International association.
245 |aTesol quarterly /|cTesol International association.
260 |aNew York :|bTesol International association,|c2018.
310 |a1 qúy 1 số.
852 |a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000108968-70, 000109405
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108968 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000108969 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2
3 000108970 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3
4 000109405 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/03/2018 đến: 01/03/2019

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Vol. 52, N⸰ 4/201801/12/2018Đã về000109405
Vol. 52, N⸰ 3/201801/09/2018Đã về000108970
Vol. 52, N⸰ 2/201801/06/2018Đã về000108969
Vol. 52, N⸰ 1/201801/03/2018Đã về000108968

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment