DDC 658
Tác giả CN 朱红霞
Nhan đề 新编导游业务实训教程 / 朱红霞(Zhu Hongxia)
Thông tin xuất bản 杭州 : 浙江大学出版社, 2012.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do 管理
Từ khóa tự do 新生意
Môn học Tiếng Trung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156064
0024
0046C77CB3C-F279-4F21-AF81-EE3C78683D89
005201909051411
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a7308098745
039|y20190905141136|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a658|bZHH
1000|a朱红霞
24510|a新编导游业务实训教程 / |c朱红霞(Zhu Hongxia)
260 |a杭州 :|b浙江大学出版社,|c2012.
300 |atr. ; |ccm.
6530 |aKinh doanh
6530 |aGiáo trình
6530 |a 管理
6530 |a新生意
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aNghiệp vụ hướng dẫn du lịch
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment