Ký hiệu xếp giá 647.95 MAS
Tác giả CN 毛慎(琦
Nhan đề 餐饮服务技能实训 / 毛慎(琦 (Mao Shen).
Thông tin xuất bản 北京: 机械工业出版社, 2017.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề 餐饮业
Thuật ngữ không kiểm soát 餐饮业
Thuật ngữ không kiểm soát 服务技巧
Thuật ngữ không kiểm soát 餐饮服务
Khoa Tiếng Trung
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Tiếng Trung khách sạn nhà hàng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113347
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156070
0024
004B23F4702-094D-458F-9D39-A51701683F86
005201909051718
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190905171855|btult|y20190905143851|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a647.95|bMAS
1000|a毛慎(琦
24510|a餐饮服务技能实训 / |c毛慎(琦 (Mao Shen).
260 |a北京:|b机械工业出版社,|c2017.
300 |atr. ; |ccm.
65000|a餐饮业
6530 |a餐饮业
6530 |a服务技巧
6530 |a餐饮服务
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aTiếng Trung khách sạn nhà hàng
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113347
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113347 TK_Tiếng Trung 647.95 MAS Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment