DDC 647.95
Tác giả CN 毛慎(琦
Nhan đề 餐饮服务技能实训 / 毛慎(琦 (Mao Shen).
Thông tin xuất bản 北京: 机械工业出版社, 2017.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề 餐饮业
Từ khóa tự do 餐饮业
Từ khóa tự do 服务技巧
Từ khóa tự do 餐饮服务
Môn học Tiếng Trung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000113347
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156070
0024
004B23F4702-094D-458F-9D39-A51701683F86
005201909051718
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190905171855|btult|y20190905143851|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a647.95|bMAS
1000|a毛慎(琦
24510|a餐饮服务技能实训 / |c毛慎(琦 (Mao Shen).
260 |a北京:|b机械工业出版社,|c2017.
300 |atr. ; |ccm.
65000|a餐饮业
6530 |a餐饮业
6530 |a服务技巧
6530 |a餐饮服务
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aTiếng Trung khách sạn nhà hàng
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000113347
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113347 TK_Tiếng Trung 647.95 MAS Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment