Ký hiệu xếp giá 495.6802 YAN
Tác giả CN Yasuo, Nakamura.
Nhan đề 翻訳の技術 / 中村保男; Yasuo Nakamura.
Thông tin xuất bản Japan : 中公新書, 1973.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Dịch thuật.
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch
Khoa Tiếng Nhật
Chuyên Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản
Môn học Môn thực hành dịch viết 1
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật(1): 000112106
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156074
0024
00462E80EB0-81B6-4EF5-AEE1-479CD4C5510D
005201909051615
008081223s1973 vm| vie
0091 0
039|y20190905161511|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |aja
08204|a495.6802|bYAN
1000|aYasuo, Nakamura.
24510|a翻訳の技術 /|c中村保男; Yasuo Nakamura.
260 |aJapan :|b中公新書,|c1973.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xDịch thuật.
6530 |aDịch thuật
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aDịch
690 |aTiếng Nhật
691 |aNgôn ngữ Nhật Bản
692 |aMôn thực hành dịch viết 1
852|a100|bTK_Tiếng Nhật|j(1): 000112106
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112106 TK_Tiếng Nhật 495.6802 YAN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment