DDC 495.6802
Tác giả CN Yasuo, Nakamura.
Nhan đề 翻訳の技術 / 中村保男; Yasuo Nakamura.
Thông tin xuất bản Japan : 中公新書, 1973.
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nhật Bản-Dịch thuật.
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Bản
Từ khóa tự do Dịch
Môn học Tiếng Nhật
Địa chỉ 100TK_Tiếng Nhật(1): 000112106
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156074
0024
00462E80EB0-81B6-4EF5-AEE1-479CD4C5510D
005201909051615
008081223s1973 vm| vie
0091 0
039|y20190905161511|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |aja
08204|a495.6802|bYAN
1000|aYasuo, Nakamura.
24510|a翻訳の技術 /|c中村保男; Yasuo Nakamura.
260 |aJapan :|b中公新書,|c1973.
300 |atr. ; |ccm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xDịch thuật.
6530 |aDịch thuật
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aDịch
690 |aTiếng Nhật
691 |aNgôn ngữ Nhật Bản
692 |aMôn thực hành dịch viết 1
852|a100|bTK_Tiếng Nhật|j(1): 000112106
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000112106 TK_Tiếng Nhật 495.6802 YAN Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment