DDC .
Tác giả CN Đỗ, Xuân Thu
Nhan đề Ngày ấy bên sông / Đỗ Xuân Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2018.
Mô tả vật lý 419 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116122
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157888
0021
004ADBA4EC0-3A68-42AD-8795-C918CCFB55C0
005202001091405
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20200109140531|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aĐỗ, Xuân Thu
24500|aNgày ấy bên sông / |cĐỗ Xuân Thu
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2018.
300 |a419 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aVăn hóa
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aVăn học
6530|aVăn học vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116122
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116122 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment