DDC 375.428
Ký hiệu xếp giá 375.428 LAN
Nhan đề Language, Culture and Curriculum : [Tạp chí đóng tập] / Routledge.
Thông tin xuất bản UK : Taylor & Francis Group, 2018.
Mô tả vật lý 3 số ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Language and culture
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Curriculum planning
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(1): 000115603
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158081
0029
004F77B9F2A-F134-4149-AFE2-0D6DA20D11D8
005202003051509
008040910s2018 | eng
0091 0
022 |a07908318
039|a20200305150936|btult|c20200305150839|dtult|y20200210110116|zthuvt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a375.428|bLAN
24500|aLanguage, Culture and Curriculum : |b[Tạp chí đóng tập] / |cRoutledge.
260 |aUK : |bTaylor & Francis Group, |c2018.
300 |a3 số ; |c24 cm.
65017|aTiếng Anh|xGiảng dạy và học tập
6530|aLanguage and culture
6530|aTiếng Anh
6530|aEnglish language
6530|aCurriculum planning
6530|aHọc tập
6530|aGiảng dạy
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(1): 000115603
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115603 TK_Báo tạp chí 375.428 LAN Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Vol.31 No.1-No.3/2018

Không có liên kết tài liệu số nào