• Luận văn
  • 381.142 PHT
    Factors affecting consumers' attitude towards E-commerce : A study of students at Thang Long university =
Ký hiệu xếp giá 381.142 PHT
Tác giả CN Phan, Thị Minh Tú.
Nhan đề Factors affecting consumers' attitude towards E-commerce : A study of students at Thang Long university = Các nhân tố ảnh hưởng tới thái độ người tiêu dùng trong thương mại điện từ : Nghiên cứu sinh viên đại học Thăng Long /Phan Thị Minh Tú ; Phạm Anh Tuấn hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 99tr. + 11tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề E-commerce-consumers' attitude
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại điện tử
Thuật ngữ không kiểm soát Người tiêu dùng
Thuật ngữ không kiểm soát Đại học Thăng Long
Tác giả(bs) CN Phạm, Anh Tuấn.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116575
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000116576
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158175
0027
00442D1C950-8A3B-462A-B11E-10DAE97D70A6
005202002271031
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200227103100|btult|c20200227100627|dtult|y20200227085636|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
0820 |a381.142|bPHT
1000 |aPhan, Thị Minh Tú.
24510|aFactors affecting consumers' attitude towards E-commerce : A study of students at Thang Long university = |bCác nhân tố ảnh hưởng tới thái độ người tiêu dùng trong thương mại điện từ : Nghiên cứu sinh viên đại học Thăng Long /|cPhan Thị Minh Tú ; Phạm Anh Tuấn hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a99tr. + 11tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aE-commerce|xconsumers' attitude
6530 |aThương mại điện tử
6530 |aNgười tiêu dùng
6530 |aĐại học Thăng Long
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aPhạm, Anh Tuấn.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116575
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000116576
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116575 NCKH_Luận văn LV-AN 381.142 PHT Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116576 NCKH_Nội sinh 381.142 PHT Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào