• Luận văn
  • 428.30071 TRH
    The use of role-play techniques in speaking lessons to improve students' participation : An action research project at summer school English center =
Ký hiệu xếp giá 428.30071 TRH
Tác giả CN Trần, Thị Thu Ngà.
Nhan đề The use of role-play techniques in speaking lessons to improve students' participation : An action research project at summer school English center = Nghiên cứu cải tiến về việc áp dụng đóng vai để cải thiện khả năng tham gia trong tiết học nói tại trung tâm tiếng Anh Summer school /Trần Thị Thu Hà; Vũ Thị Thanh Nhã hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 56tr. + 7tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Speaking lessons-Role-play techniques
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Speaking lessons
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Role-play techniques
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thanh Nhã.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116688
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116687
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158400
0027
0048811C454-99D9-40C4-9762-037EB41A8BF3
005202003231635
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200323163555|btult|c20200323102644|dmaipt|y20200323102517|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.30071|bTRH
1000 |aTrần, Thị Thu Ngà.
24514|aThe use of role-play techniques in speaking lessons to improve students' participation : An action research project at summer school English center = |bNghiên cứu cải tiến về việc áp dụng đóng vai để cải thiện khả năng tham gia trong tiết học nói tại trung tâm tiếng Anh Summer school /|cTrần Thị Thu Hà; Vũ Thị Thanh Nhã hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a56tr. + 7tr. phụ lục ; |c30cm.
65010|aSpeaking lessons|xRole-play techniques
6530 |aTiếng Anh
6530 |aSpeaking lessons
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aRole-play techniques
6530 |aKĩ năng nói
7000 |aVũ, Thị Thanh Nhã.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116688
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116687
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116688 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 TRH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116687 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 TRH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào