• Báo - Tạp chí
  • Tạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
Tác giả TT Trường Đại học Công Đoàn - Trade Union University.
Nhan đề Tạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công đoàn, 2019.
Kỳ phát hành Chưa rõ tần suất.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(2): 000116897-8
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158603
0029
0042B164730-0D16-4027-9325-577D018463EE
005202005131358
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a23541342
039|y20200513135822|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aTrường Đại học Công Đoàn - Trade Union University.
24500|aTạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
260 |aHà Nội :|bTrường Đại học Công đoàn,|c2019.
310 |aChưa rõ tần suất.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(2): 000116897-8
890|a2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116897 TK_Báo tạp chí Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116898 TK_Báo tạp chí Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào