• Luận văn
  • 491.75 DAN
    переносное значение глагола движения «идти» с приставками и способы передачи его на вьетнамский язык =
Ký hiệu xếp giá 491.75 DAN
Tác giả CN Đặng, Thị Hồng Nhung.
Nhan đề переносное значение глагола движения «идти» с приставками и способы передачи его на вьетнамский язык = Nghĩa bóng của động từ chuyển động «idti» có tiếp đầu tố và các phương thức dịch sang tiếng việt /Đặng Thị Hồng Nhung; Vũ Ngọc Vinh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 81tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nga-Động từ chuyển động-Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Động từ chuyển động
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Vinh
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302004(1): 000117469
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000117468
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159003
0027
00472724D50-C3F2-4ECB-8DE4-0D2E320E4F16
005202007201440
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200720144025|btult|y20200630104019|zmaipt
0410 |arus
044 |avm
08204|a491.75|bDAN
1000 |aĐặng, Thị Hồng Nhung.
24510|aпереносное значение глагола движения «идти» с приставками и способы передачи его на вьетнамский язык = |bNghĩa bóng của động từ chuyển động «idti» có tiếp đầu tố và các phương thức dịch sang tiếng việt /|cĐặng Thị Hồng Nhung; Vũ Ngọc Vinh hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a81tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Nga|xĐộng từ chuyển động|xNghiên cứu
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aTiếng Nga
6530 |aNgữ pháp
6530 |aĐộng từ chuyển động
6530 |aNghiên cứu
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Nga
7000 |aVũ, Ngọc Vinh|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302004|j(1): 000117469
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000117468
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117468 NCKH_Nội sinh Luận văn 491.75 DAN Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000117469 NCKH_Luận văn LV-NG 491.75 DAN Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào