DDC 459.1824
Nhan đề 高级汉语精读教程. I = An intensive reading course of advanced Chinese I / 邓小宁,...
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学, 2006
Mô tả vật lý 2, 4, 300 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Sách cho người nước ngoài
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(1): 000119257
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160381
0021
0047A2B84C6-C9C2-4E9F-828A-5EFBFABFACE1
005202101121203
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9787301081990
039|a20210112120315|btult|c20210108075533|danhpt|y20210107155250|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a459.1824|bINT
24513|a高级汉语精读教程. I = An intensive reading course of advanced Chinese I / |c邓小宁,...
260 |a北京 : |b北京大学, |c2006
300 |a2, 4, 300 p. : |bill. ; |c26 cm.
65010|aChinese language|xTextbooks for foreign speakers
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
6530 |aSách cho người nước ngoài
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(1): 000119257
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119257 TK_Tiếng Trung 459.1824 INT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào