DDC 150.14
Nhan đề Sổ tay dịch thuật tâm lí học / Hoàng Hưng chủ biên,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2020
Mô tả vật lý 135 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Sổ tay dịch thuật
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Tâm lí học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Hưng chủ biên
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000119255
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160387
0021
004116E4F19-90B5-4CAC-BE8F-4A5D1ED1553C
005202101111155
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210111115546|btult|c20210111113703|dtult|y20210107160824|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a150.14|bSOT
24500|aSổ tay dịch thuật tâm lí học / |cHoàng Hưng chủ biên,...
260 |aHà Nội :|bTri thức,|c2020
300 |a135 tr. ;|c21 cm.
65017|aTâm lí học|xSổ tay dịch thuật
6530 |aDịch thuật
6530 |aSổ tay
6530 |aTâm lí học
7000|aHoàng, Hưng |echủ biên
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000119255
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119255 TK_Tiếng Việt 150.14 SOT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào