DDC 428.4
Tác giả CN Blass, Laurie
Nhan đề 21st century reading : creative thinking and reading with TED Talks. 4 / Laurie Blass, Jessica Williams
Thông tin xuất bản Boston : MA National Geographic Learning, Cengage Learning, 2016
Mô tả vật lý 192 p. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Audio-visual aids
Thuật ngữ chủ đề English language-Spoken English
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Readers (Adult)
Tác giả(bs) CN Williams, Jessica
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000119247
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160440
0021
00402BAB511-D5C8-402C-959D-521BD837A015
005202101131041
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781305265721
039|a20210113104147|btult|y20210112085149|zmaipt
0410 |aeng
044 |amau
08204|a428.4|bBLA
1001 |aBlass, Laurie
24510|a21st century reading : creative thinking and reading with TED Talks. |p4 / |cLaurie Blass, Jessica Williams
260 |aBoston : |bMA National Geographic Learning, Cengage Learning, |c2016
300 |a192 p. ; |c27cm.
65017|aEnglish language|xStudy and teaching|xAudio-visual aids
65017|aEnglish language|xSpoken English
6530 |aTiếng Anh
6530 |aReaders (Adult)
7001 |aWilliams, Jessica
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000119247
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000119247 TK_Tiếng Anh 428.4 BLA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào