DDC 448.24
Tác giả CN Hutchings, Laure
Nhan đề Le nouveau Taxi! 2 : méthode de français / Laure Hutchings, Nathalie Hirschsprung
Thông tin xuất bản Paris : Hachette Français langue étrangère, 2009
Mô tả vật lý 95p. ; 29cm.
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học .
Tác giả(bs) CN Hirschrung, Nathalie
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(1): 000123633
000 00000nam#a2200000u##4500
00165291
00220
004689D2115-C0D2-483D-9610-F0324353552B
005202205091535
008220429s2009 fr fre
0091 0
020 |a9782011555526
039|a20220509153505|btult|c20220506160632|dhuongnt|y20220429103921|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.24|bHUT
1001 |aHutchings, Laure
24513|aLe nouveau Taxi! 2 : |bméthode de français / |cLaure Hutchings, Nathalie Hirschsprung
260 |aParis : |bHachette Français langue étrangère, |c2009
300 |a95p. ; |c29cm.
65000|aFrançais (langue)
65017|aTiếng Pháp|xGiáo trình
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |a.
693 |a.
7001 |aHirschrung, Nathalie
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(1): 000123633
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123633thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123633 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 HUT Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào