DDC 448.24
Tác giả CN Sirejols, Evelyne
Nhan đề Vocabulaire en dialogues : B1 : Niveau intermédiaire / Évelyne Siréjols
Thông tin xuất bản Paris : CLE international, 2017
Mô tả vật lý 2 vol. (159, 16 p.) : ill. en coul. ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Từ vựng-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)-Vocabulaire
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Từ vựng
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 2B1
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(2): 000123609-10
000 00000nam#a2200000u##4500
00165294
00220
004B8DC4594-31D0-4E47-9175-F4A38D454613
005202205181407
008220429s2017 fr fre
0091 0
020 |a9782090380569
039|a20220518140733|banhpt|c20220518091116|dtult|y20220429144123|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.24|bSIR
1001 |aSirejols, Evelyne
24510|aVocabulaire en dialogues : B1 : |bNiveau intermédiaire / |cÉvelyne Siréjols
260 |aParis : |bCLE international, |c2017
300 |a2 vol. (159, 16 p.) : |bill. en coul. ; |c29 cm.
65010|aTiếng Pháp|xTừ vựng|vGiáo trình
65010|aFrançais (langue)|xVocabulaire
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aTừ vựng
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 2B1
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(2): 000123609-10
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123609thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123610 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 SIR Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123609 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 SIR Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào