• Khoá luận
  • 305.23 LEY
    日本の若者の経済的自立・早期退職「FIRE」とベトナムの若者の都会から田舎への移住「BO PHO VE QUE」の傾向の比較、両国の経済・社会への影響 =

Ký hiệu xếp giá 305.23 LEY
Tác giả CN Lê, Thị Yến
Nhan đề 日本の若者の経済的自立・早期退職「FIRE」とベトナムの若者の都会から田舎への移住「BO PHO VE QUE」の傾向の比較、両国の経済・社会への影響 = So sánh xu hướng “Độc lập tài chính – Nghỉ hưu sớm” (FIRE) của giới trẻ Nhật Bản - “Bỏ phố về quê” của giới trẻ Việt Nam và sự ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của hai nước / Lê Thị Yến; Trịnh Thị Hoài Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý xi, 35 p. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giới trẻ-Xu hướng-Việt Nam-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Giới trẻ
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Xu hướng
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hoài Anh
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000124128-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00165634
0026
004ED28E0EA-C5DE-4AF8-8DB7-2CBADA85CCF6
005202208111439
008220616s2022 vm jpn
0091 0
039|a20220811143912|bhuongnt|c20220721115215|dtult|y20220616165145|zmaipt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a305.23|bLEY
1000 |aLê, Thị Yến
24510|a日本の若者の経済的自立・早期退職「FIRE」とベトナムの若者の都会から田舎への移住「BO PHO VE QUE」の傾向の比較、両国の経済・社会への影響 = |bSo sánh xu hướng “Độc lập tài chính – Nghỉ hưu sớm” (FIRE) của giới trẻ Nhật Bản - “Bỏ phố về quê” của giới trẻ Việt Nam và sự ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của hai nước / |cLê Thị Yến; Trịnh Thị Hoài Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |axi, 35 p. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aGiới trẻ|xXu hướng|bViệt Nam|bNhật Bản
6530 |aNhật Bản
6530 |aGiới trẻ
6530 |aViệt Nam
6530 |aXu hướng
6530 |aXã hội học
655 |aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aTrịnh, Hoài Anh|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000124128-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000124128thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124128 NCKH_Khóa luận KL-NB 305.23 LEY Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124129 NCKH_Khóa luận KL-NB 305.23 LEY Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện