• Khoá luận
  • 362.82 NGH
    ベトナムにおける家庭暴力やジェンダーステレオタイプに関する実況と解決策の提案について-日本からの教訓- =

Ký hiệu xếp giá 362.82 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lan Hương
Nhan đề ベトナムにおける家庭暴力やジェンダーステレオタイプに関する実況と解決策の提案について-日本からの教訓- = Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần hạn chế bạo lực gia đình và định kiến giới ở Việt Nam - học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản / Nguyễn Thị Lan Hương ; Trần Thị Thanh Thủy hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý xiii, 31 p. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Bạo lực gia đình-Phòng chống-Việt Nam
Đề mục chủ đề Định kiến giới-Phòng chống-Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Phòng chống
Thuật ngữ không kiểm soát Bạo lực gia đình
Thuật ngữ không kiểm soát Định kiến giới
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thanh Thủy
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000124134-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00165645
0026
004D6D60BA3-D982-4B88-ACEC-95E3CACA2F6D
005202208111441
008220617s2022 vm jpn
0091 0
039|a20220811144136|bhuongnt|c20220721114004|dtult|y20220617090136|zmaipt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a362.82|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Lan Hương
24510|aベトナムにおける家庭暴力やジェンダーステレオタイプに関する実況と解決策の提案について-日本からの教訓- = |bNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần hạn chế bạo lực gia đình và định kiến giới ở Việt Nam - học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản / |cNguyễn Thị Lan Hương ; Trần Thị Thanh Thủy hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |axiii, 31 p. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aBạo lực gia đình|xPhòng chống|xViệt Nam
65017|aĐịnh kiến giới|xPhòng chống|xViệt Nam
6530 |aNhật Bản
6530 |aViệt Nam
6530 |aPhòng chống
6530 |aBạo lực gia đình
6530 |aĐịnh kiến giới
655 |aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aTrần, Thị Thanh Thủy|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000124134-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000124134thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124135 NCKH_Khóa luận KL-NB 362.82 NGH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124134 NCKH_Khóa luận KL-NB 362.82 NGH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện