DDC 895.92234
Tác giả CN Gari
Nhan đề Yêu thử : Tập truyện ngắn / Gari.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2018
Mô tả vật lý 213 tr. : ảnh ; 21 cm.
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000124344-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00165659
00220
00430BD6DD9-0E87-4F3E-BAF2-69FDD3B5F792
005202208081610
008220617s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786046499503|c65.000 vnd
039|a20220808161043|bhuongnt|c20220701150305|dtult|y20220617145219|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a895.92234|bGAR
1000 |aGari
24510|aYêu thử :|bTập truyện ngắn /|cGari.
260 |aHà Nội :|bThanh niên ; Công ty Văn hóa Đinh Tị,|c2018
300 |a213 tr. :|bảnh ;|c21 cm.
6530 |aTruyện ngắn
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aVăn học hiện đại
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000124344-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000124344thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124344 TK_Tiếng Việt-VN 895.92234 GAR Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124345 TK_Tiếng Việt-VN 895.92234 GAR Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào