• Luận văn
  • 491.75 NGH
    Двусоставные нерасчленные предложения с препозицией глагольного сказуемого /
Ký hiệu xếp giá 491.75 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Hào.
Nhan đề Двусоставные нерасчленные предложения с препозицией глагольного сказуемого /Нгуен Хао.
Thông tin xuất bản Москва, : 1974.
Mô tả vật lý 190 tr. ; : 30 cm.
Đề mục chủ đề Ngữ pháp-Câu phức hợp-Thành phần câu-Tiếng Nga-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nga.
Thuật ngữ không kiểm soát Thành phần câu.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Câu phức hợp.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(2): 000029315, 000029721
000 00000cam a2200000 a 4500
00119606
0027
00429119
008070331s vm| rus
0091 0
035##|a1083166520
039|a20070331000000|banhpt|y20070331000000|zsvtt
0410 |arus
044|avm
08204|a491.75|bNGH
090|a491.75|bNGH
1000 |aNguyễn, Hào.
24510|a Двусоставные нерасчленные предложения с препозицией глагольного сказуемого /|cНгуен Хао.
260|aМосква, : |b1974.
300|a190 tr. ; : |b30 cm.
65017|aNgữ pháp|xCâu phức hợp|xThành phần câu|xTiếng Nga|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Nga.
6530 |aThành phần câu.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aCâu phức hợp.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(2): 000029315, 000029721
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029315 NCKH_Luận văn LV-NG 491.75 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000029721 NCKH_Luận văn LV-NG 491.75 NGH Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào