DDC 428.2407
Nhan đề A training course for TEFL / Peter Hubbard ... [et al.].
Lần xuất bản ELBS ed.
Thông tin xuất bản Oxford : ELBS with Oxford University Press, 1983.
Mô tả vật lý 337 p. : ill. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Nghiên cứu-Giảng dạy-Người nước ngoài-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Người nước ngoài.
Từ khóa tự do Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Giảng dạy.
Tác giả(bs) CN Hubbard, Peter.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(5): 000007192, 000019646, 000028317-8, 000028565
000 00000cam a2200000 a 4500
0015870
0021
0046013
008040427s1983 enk eng
0091 0
020|a0194327108
020|a0194421260 (ELBS edition).
035##|a1083170964
039|a20040427000000|bhuongnt|y20040427000000|ztult
0410 |aeng
044|aenk
08204|a428.2407|bTRA
090|a428.2407|bTRA
24500|aA training course for TEFL /|cPeter Hubbard ... [et al.].
250|aELBS ed.
260|aOxford :|bELBS with Oxford University Press,|c1983.
300|a337 p. :|bill. ;|c25 cm.
504|aIncludes bibliographies and index.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers.
65017|aTiếng Anh|xNghiên cứu|xGiảng dạy|xNgười nước ngoài|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aNgười nước ngoài.
6530 |aNghiên cứu.
6530 |aGiảng dạy.
7001 |aHubbard, Peter.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(5): 000007192, 000019646, 000028317-8, 000028565
890|a5|b32|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007192 TK_Tiếng Anh 428.2407 TRA Sách 1
2 000019646 TK_Tiếng Anh 428.2407 TRA Sách 2
3 000028317 TK_Tiếng Anh 428.2407 TRA Sách 3
4 000028318 TK_Tiếng Anh 428.2407 TRA Sách 4
5 000028565 TK_Tiếng Anh 428.2407 TRA Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào