DDC 781.62
Tác giả CN Nông, Thị Nhình.
Nhan đề Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Nông Thị Nhình, Hồng Thao.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2011.
Mô tả vật lý 687 tr.; 21 cm.
Tùng thư Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá dân gian-Âm nhạc dân gian-Dân tộc thiểu số-Việt Nam-TVĐHHN.
Tên vùng địa lý Việt Nam.
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số.
Từ khóa tự do Âm nhạc dân gian.
Tác giả(bs) CN Hồng, Thao sưu tầm, biên dịch giới thiệu
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000068946
000 00000cam a2200000 a 4500
00126111
0021
00436228
008120919s2011 vm| vie
0091 0
035##|a871209618
039|a20120919141245|banhpt|y20120919141245|zadmin
041|avie
044|avm
08204|a781.62|bNON
090|a781.62|bNON
1000 |aNông, Thị Nhình.
24510|aÂm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam /|cNông Thị Nhình, Hồng Thao.
260|aHà Nội :|bVăn hoá dân tộc,|c2011.
300|a687 tr.;|c21 cm.
490|aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
65017|aVăn hoá dân gian|xÂm nhạc dân gian|xDân tộc thiểu số|zViệt Nam|2TVĐHHN.
651|aViệt Nam.
6530 |aVăn hoá dân gian.
6530 |aDân tộc thiểu số.
6530 |aÂm nhạc dân gian.
7000 |aHồng, Thao|esưu tầm, biên dịch giới thiệu
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000068946
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000068946 TK_Tiếng Việt 781.62 NON Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào