DDC 895.73
Tác giả CN 김, 상운.
Nhan đề 아버지도 천재는 아니었다 / 김상운.
Thông tin xuất bản Korea : Myongjin Chulpansa, 2009.
Mô tả vật lý 284 p
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện thiếu nhi-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi.
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000048407
000 00000cam a2200000 a 4500
00127922
0021
00438077
008130320s2009 ko| kor
0091 0
020|a9788976776068
039|a20130320151648|banhpt|y20130320151648|zhangctt
0410 |akor
044|ako
08204|a895.73|bKIM
090|a895.73|bKIM
1000 |a김, 상운.
24510|a 아버지도 천재는 아니었다 /|c김상운.
260|aKorea :|bMyongjin Chulpansa,|c2009.
300|a284 p
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện thiếu nhi|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện thiếu nhi.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000048407
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000048407 K. NN Hàn Quốc 895.73 KIM Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào