DDC 741.5
Tác giả CN 김, 주리.
Nhan đề (마루랑 온돌이랑) 신기한 한옥 이야기 / 김주리 ,햇살과나무꾼 .
Thông tin xuất bản 서울 : 해와나무, 2007.
Mô tả vật lý 76 p. : 천연색삽화 ; 26 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Truyện thiếu nhi-Truyện tranh-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện tranh.
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi.
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(2): 000047864, 000047908
000 00000cam a2200000 a 4500
00128100
0021
00438259
008130326s2007 ko| kor
0091 0
020|a9788991146877
039|a20130326151414|banhpt|y20130326151414|zhuongnt
0410 |akor
044|ako
08204|a741.5|bKIJ
090|a741.5|bKIJ
1000 |a김, 주리.
24510|a(마루랑 온돌이랑) 신기한 한옥 이야기 /|c김주리 ,햇살과나무꾼 .
260|a서울 :|b해와나무,|c2007.
300|a76 p. :|b천연색삽화 ;|c26 cm
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTruyện thiếu nhi|xTruyện tranh|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện tranh.
6530 |aTruyện thiếu nhi.
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(2): 000047864, 000047908
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047864 K. NN Hàn Quốc 741.5 KIJ Sách 1
2 000047908 K. NN Hàn Quốc 741.5 KIJ Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào