DDC 425
Tác giả CN Hewings, Martin.
Nhan đề Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English, with answers / Martin Hewings.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Mô tả vật lý ix, 340 p.: ill.; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar-Problems, exercises, etc.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Ngữ pháp-Tiếng Anh-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do English language.
Từ khóa tự do Grammar.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000007037
000 00000cam a2200000 a 4500
0016361
0021
0046508
008040512s2003 enk eng
0091 0
020|a0521498686 (with answers)
035##|a992424830
039|a20040512000000|banhpt|y20040512000000|zaimee
0410 |aeng
044|aenk
08204|a425|bHEW
090|a425|bHEW
1001 |aHewings, Martin.
24510|aAdvanced grammar in use :|ba self-study reference and practice book for advanced learners of English, |pwith answers /|cMartin Hewings.
260|aCambridge :|bCambridge University Press,|c2003.
300|aix, 340 p.:|bill.;|c25 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar|xProblems, exercises, etc.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65017|aNgữ pháp|xTiếng Anh|2TVĐHHN.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aEnglish language.
6530 |aGrammar.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000007037
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000007037 TK_Tiếng Anh 425 HEW Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào