DDC 658.8
Tác giả CN Graham, Dawn.
Nhan đề Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số : Phát triển sự nghiệp như ý ; Tạo dựng thương hiệu cá nhân; Phát huy thế mạnh chuyên môn... / Dawn Graham ; Lê Thanh Tuấn dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động ; 1980 books , 2019.
Mô tả vật lý 478tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Thương hiệu.
Từ khóa tự do Thương hiệu cá nhân.
Từ khóa tự do Giá trị thương hiệu.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000110179, 000110181, 000110183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155384
0021
004A7FF22AB-376F-49BF-8E46-87FF1E13645E
005201906121653
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049815690
039|a20190612165340|bmaipt|c20190612111324|dtult|y20190606093914|zsinhvien
0411 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bGRA
1001|aGraham, Dawn.
24510|aXây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số :|bPhát triển sự nghiệp như ý ; Tạo dựng thương hiệu cá nhân; Phát huy thế mạnh chuyên môn... / |cDawn Graham ; Lê Thanh Tuấn dịch.
260 |aHà Nội :|bLao động ; 1980 books ,|c2019.
300 |a478tr. ; |c21 cm.
6530 |aThương hiệu.
6530 |aThương hiệu cá nhân.
6530 |aGiá trị thương hiệu.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000110179, 000110181, 000110183
890|a3|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110179 TK_Tiếng Việt 658.8 GRA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000110183 TK_Tiếng Việt 658.8 GRA Sách 2
3 000110181 TK_Tiếng Việt 658.8 GRA Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào