DDC 398.209597
Tác giả CN Wŏn, Yu-sun.
Nhan đề 구렁덩덩 뱀 신랑 / 원유순 글 - 이광익 그림.
Thông tin xuất bản Seoul Han gyŏre sinmunsa, 2003.
Mô tả vật lý 124 p.; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Văn học dân gian-TVĐHHN.
Tên vùng địa lý Hàn Quốc.
Từ khóa tự do Văn học dân gian.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(2): 000049628, 000049630
000 00000cam a2200000 a 4500
00127900
0021
00438055
008130319s2003 ko| kor
0091 0
020|a9788984310988
039|a20130319144839|banhpt|y20130319144839|zhuongnt
0410 |akor
044|ako
08204|a398.209597|bWOY
090|a398.209597|bWOY
1000 |aWŏn, Yu-sun.
24510|a 구렁덩덩 뱀 신랑 /|c원유순 글 - 이광익 그림.
260|aSeoul Han gyŏre sinmunsa,|c2003.
300|a124 p.;|c25 cm.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xVăn học dân gian|2TVĐHHN.
651|aHàn Quốc.
6530 |aVăn học dân gian.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(2): 000049628, 000049630
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000049628 K. NN Hàn Quốc 398.209597 WOY Sách 1
2 000049630 K. NN Hàn Quốc 398.209597 WOY Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào