DDC 398.209597
Tác giả CN Trần, Nguyễn Khánh Phong.
Nhan đề Văn học dân gian huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2014.
Mô tả vật lý 283 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Ca dao-Dân ca-Truyện kể-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Dân ca
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Ca dao
Từ khóa tự do Truyện kể.
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 3(2): 000082838, 000082840
000 00000nam a2200000 a 4500
00133552
0021
00443955
008150331s2014 vm| vie
0091 0
035##|a1083170563
039|y20150331140201|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a398.209597|bTRP
090|a398.209597|bTRP
1000 |aTrần, Nguyễn Khánh Phong.
24510|a Văn học dân gian huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế /|cTrần Nguyễn Khánh Phong.
260|aHà Nội :|bThời đại,|c2014.
300|a283 tr. ;|c21 cm.
490|aHội văn nghệ dân gian Việt Nam.
65017|aVăn học dân gian|xCa dao|xDân ca|xTruyện kể|2TVĐHHN.
6530 |aDân ca
6530 |aVăn học dân gian
6530 |aCa dao
6530 |aTruyện kể.
852|a100|bCafe sách tầng 3|j(2): 000082838, 000082840
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000082838 Cafe sách tầng 3 398.209597 TRP Sách 1
2 000082840 Cafe sách tầng 3 398.209597 TRP Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào