DDC 398.20944
Nhan đề Truyện T rixtăng và Ydơ : truyện cổ dân gian Pháp / Vũ ngọc Phan dịch và giới thiệu.
Thông tin xuất bản Hà Nội ; : Văn học , 1981.
Mô tả vật lý 163tr ; 19cm
Tùng thư Văn học cổ điển nước ngoài.Văn học Pháp.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Pháp-Truyện cổ
Từ khóa tự do Văn học dân gian Pháp.
Từ khóa tự do Truyện cổ.
Tác giả(bs) CN Vũ, Thế Khôi.
000 00000cam a2200000 a 4500
00118912
0021
00428262
008070104s1981 vm| vie
0091 0
039|a20070104000000|badmin|y20070104000000|zsvtt
0411 |avie
044|avm
08204|a398.20944|bTRU
090|a398.20944|bTRU
24510|aTruyện T rixtăng và Ydơ :|btruyện cổ dân gian Pháp /|cVũ ngọc Phan dịch và giới thiệu.
260|aHà Nội ; : |bVăn học ,|c1981.
300|a163tr ;|c19cm
490|aVăn học cổ điển nước ngoài.Văn học Pháp.
650|aVăn học dân gian Pháp|xTruyện cổ
653 |aVăn học dân gian Pháp.
653|aTruyện cổ.
7000 |aVũ, Thế Khôi.
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào