DDC 428.0071
Tác giả CN Hughes, John
Nhan đề Life 4 / John Hughes.
Thông tin xuất bản Boston, MA. : National Geographic Learning, 2015.
Mô tả vật lý 183p. ; 30cm.
Phụ chú Student book
Thuật ngữ chủ đề English language -Study and teaching
Từ khóa tự do Textbooks
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Học tập
Chuyên ngành Ngoại ngữ 2
Môn học Ngoại ngữ 2_2B1
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000113231
000 00000nem#a2200000ui#4500
00155918
0024
0046296A993-3493-4643-A9D2-86F0D7894DAE
005201909030835
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190903083550|btult|c20190903083535|dtult|y20190831131638|zthuvt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.0071|bJOH
1001|aHughes, John
24510|aLife 4 / |cJohn Hughes.
260 |aBoston, MA. : |bNational Geographic Learning, |c2015.
300 |a183p. ; |c30cm.
500|aStudent book
65000|aEnglish language |xStudy and teaching
6530 |aTextbooks
6530 |aEnglish language
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiáo trình
6530 |aNgôn ngữ Anh
6530|aHọc tập
691|aNgoại ngữ 2
692|aNgoại ngữ 2_2B1
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000113231
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113231 TK_Tiếng Anh 428.0071 JOH Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment