DDC 495.183
Tác giả CN 王添淼.
Nhan đề 走进中国, 初级汉语口语 = Meeting China : Elementary spoken Chinese / 王添淼, 杨德峰.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2011.
Mô tả vật lý 105tr. ; 26cm. + Kèm CD
Phụ chú Kèm file MP3
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Chinese language
Từ khóa tự do Spoken Chinese
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113967-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157924
0021
0046F1E92AA-1AAD-4D45-897D-ACF6B602CC6B
005202002191033
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9787301189153
039|a20200219103324|bmaipt|c20200217144140|dtult|y20200110144803|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bWAN
1000 |a王添淼.
24510|a走进中国, 初级汉语口语 = |bMeeting China : Elementary spoken Chinese /|c王添淼, 杨德峰.
260 |aBeijing : |b北京大学出版社, |c2011.
300 |a105tr. ; |c26cm. +|eKèm CD
500|aKèm file MP3
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aChinese language
6530 |aSpoken Chinese
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113967-8
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113967 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 1
2 000113968 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện