DDC 495.1834
Tác giả CN 胡晓清.
Nhan đề 高级汉语听说教程. 上册 = Advanced Chinese listening and speaking course I / 胡晓清编著.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2006.
Mô tả vật lý 180tr. ; 26cm.
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Listening-Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Study and teaching
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113969-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157983
0021
004B80CA208-338E-4DE2-92F1-2D7F5BDEF89C
005202002191040
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9787301097434
039|a20200219104029|bmaipt|c20200217145603|dtult|y20200114110044|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1834|bHUX
1000 |a胡晓清.
24510|a高级汉语听说教程. 上册 = |bAdvanced Chinese listening and speaking course I /|c胡晓清编著.
260 |aBeijing : |b北京大学出版社, |c2006.
300 |a180tr. ; |c26cm.
500|aKèm file MP3
65010|aChinese language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aListening|xStudy and teaching
65010|aChinese language|xStudy and teaching
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aGiáo trình
6530 |aKĩ năng nói
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113969-70
890|a2|c1|b2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113970 TK_Tiếng Trung 495.1834 HUX Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113969 TK_Tiếng Trung 495.1834 HUX Sách 2 Hạn trả:18-07-2020