DDC 495.1834
Tác giả CN 张云
Nhan đề 初级汉语听力. 下 = Elementary Chinese listening. II / 编著, 张云. 李铭起, 王彦.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学出版社, 2013.
Mô tả vật lý 2v. (113p.; booklet 127p.) ; 29cm. + kèm mp3
Phụ chú Booklets contain listening scripts and answer keys
Phụ chú Kèm file MP3
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN 王彦
Tác giả(bs) TT 张云
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(4): 000116180-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158013
0021
004D2A3D33F-879E-4E06-9BA4-55AA5CF506FA
005202002200856
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9787561936450
039|a20200220085609|bmaipt|c20200218094538|dtult|y20200115110335|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1834|bZHA
1000 |a张云
24510|a初级汉语听力. 下 = |bElementary Chinese listening. II /|c 编著, 张云. 李铭起, 王彦.
260 |aBeijing : |b北京语言大学出版社, |c2013.
300 |a2v. (113p.; booklet 127p.) ; |c29cm. +|ekèm mp3
500|aBooklets contain listening scripts and answer keys
500|aKèm file MP3
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aGiáo trình
7000 |a王彦
7100 |a 张云
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(4): 000116180-3
890|a4|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116180 TK_Tiếng Trung 495.1834 ZHA Sách 1
2 000116183 TK_Tiếng Trung 495.1834 ZHA Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000116181 TK_Tiếng Trung 495.1834 ZHA Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Listening scripts and answer keys
4 000116182 TK_Tiếng Trung 495.1834 ZHA Sách 4 Listening scripts and answer keys