Bài đăng ngày: 27/02/2014

Professional English In Use Finance

Cambridge Professional English In Use Finance là cuốn sách học tiếng anh dành cho người học tiếng anh trình độ trung cấp và trên trung cấp giúp nâng cao vốn từ vựng ngành tài chính, kinh tế và cả những kiến thức ngành tài chính. Sách không chỉ cho những người chưa đi làm lẫn những người đang đi làm đang cần nâng cao kiến thức tiếng anh chuyên ngành. Bạn có thể dùng cuốn sách tiếng anh này để tự học hoặc dùng trong những giờ học trong trường cũng như trong các buối học nhóm.

 

Cambridge Professional English In Use Finance là cuốn sách học tiếng anh dành cho người học tiếng anh trình độ trung cấp và trên trung cấp giúp nâng cao vốn từ vựng ngành tài chính, kinh tế và cả những kiến thức ngành tài chính. Sách không chỉ cho những người chưa đi làm lẫn những người đang đi làm đang cần nâng cao kiến thức tiếng anh chuyên ngành. Bạn có thể dùng cuốn sách tiếng anh này để tự học hoặc dùng trong những giờ học trong trường cũng như trong các buối học nhóm.

Bố cục cuốn sách.

Gồm 50 bài học, phân bố trong 4 lĩnh vực của tài chính: Kế toán, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và kinh tế thương mại. Bố cục của cuốn sách tiếng anh kinh tế này gồm 2 phần, mỗi bài gồm 2 trang, trang 1 giải thích các từ mới và thành ngữ, trang thứ 2 cho phép bạn kiểm tra lại kiến thức đã học, thử mức độ hiểu biết của bạn đã được học.

Cuôn sách được xuất bản bới trường đại học danh tiếng nước Anh – Cambridge University