Bài đăng ngày: 29/11/2016

Trường Đại học Hà Nội triển khai dự án « Đảm bảo chất lượng trong Quản trị đại học»

 Ngày 11/11/2016, Trường Đại học Hà Nội đã  tổ chức cuộc họp triển khai dự án « Đảm bảo chất lượng trong Quản trị đại học ». Đây là một trong 2 dự án đổi mới của Khu vực châu Á – Thái Bình Dương được Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ, với mục tiêu hướng tới đảm bảo chất lượng trong hoạt động quản trị đại học, góp phần tăng cường tính cạnh tranh của trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học, cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, TSKH Nguyễn Đình Luận, Hiệu trưởng - Chủ nhiệm dự án đã đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của AUF, đồng thời khẳng định thời điểm triển khai dự án là hết sức thuận lợi, trong bối cảnh Đại học Hà Nội đang rất cần và rất sẵn sàng đánh giá thực trạng hoạt động của Trường, để từ đó xác định những thế mạnh cũng như những lĩnh vực cần cải thiện trong công tác quản trị đại học, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển của Trường trong thời gian tới. Hiệu trưởng đã yêu cầu tất cả các đơn vị có liên quan huy động mọi nguồn lực cần thiết và tích cực tham gia triển khai các hoạt động, nhằm thực hiện tốt và hoàn thành dự án trong thời gian đã định.

TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng, Điều phối viên dự án, đã thông báo tới đại diện các đơn vị kế hoạch hoạt động cụ thể của dự án. Theo đó, từ nay đến hết tháng 12/2017, Trường Đại học Hà Nội sẽ tổ chức nhiều khoá tập huấn, hội thảo và buổi làm việc nhóm để các chuyên gia Pháp ngữ có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học. Đây chính là tiền đề để sau đó, các thành viên dự án sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong khuôn khổ 8 hoạt động chính sau đây :

1.    Khảo sát và báo cáo thực trạng hoạt động và nhu cầu phát triển chiến lược của Trường Đại học Hà Nội trong 8 lĩnh vực hoạt động: đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất - thiết bị, tài chính, truyền thông, công nghệ thông tin. Hoạt động này sẽ được triển khai thông qua việc điều tra bằng phiếu hỏi với khoảng 3000 sinh viên, giảng viên, cán bộ và phỏng vấn với 50 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và 10 doanh nghiệp.

2.    Xây dựng chiến lược phát triểnvà các kế hoạch hành động của Trường ĐHHN cho 8 lĩnh vực nêu trên.

3.    Biên soạn bộ sách hướng dẫn đảm bảo chất lượng cho 11 đơn vị thí điểm.

4.    Biên soạn các bộ quy trình quản lý chất lượng cho 11 đơn vị thí điểm.

5.    Tập huấn cho 100 cán bộ, giảng viên, chuyên viên của 11 đơn vị về việc sử dụng các sách hướng dẫn và áp dụng quy trình quản lý.

6.    Thử nghiệm quy trình quản trị mới tại 6 trong số 11 đơn vị nêu trên.

7.    Đánh giá bộ công cụ quản trị mới sau thời gian thử nghiệm.

8.    Sửa đổi và hoàn thiện bộ công cụ quản trị, theo khuyến nghị của chuyên gia đánh giá trong và ngoài.

Để thực hiện dự án này, AUF đã cam kết hỗ trợ 50.000 euro, nguồn vốn đối ứng của Đại học Hà Nội là 20.000 euro. Hoạt động của dự án sẽ góp phần thực hiện một dự án quy mô lớn hơn, theo đó Ngân hàng Thế giới, thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài trợ 50 tỉ đồng để xây dựng Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hà Nội. Nguồn kinh phí hỗ trợ của AUF sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực đảm bảo chất lượng quản trị đại học, là một trong những hoạt động chính của Trung tâm nói trên.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành dự án là ngày 31/12/2017. Kết quả dự án sẽ được công bố tại 1 buổi hội thảo được tổ chức sau khi dự án kết thúc, một số tham luận đăng trên các tạp chí khoa học và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nguồn: trang tin Trường Đại học Hà Nội (hanu.vn)